Головний редактор:

Ченцов Віктор Васильович  доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, професор, перший проректор, Університет митної справи та фінансів.

 

Заступники головного редактора:

Петруня Юрій Євгенович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів;

Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет митної справи та фінансів.

  

Члени редколегії:

Баранник Лілія Борисівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри соціального забезпечення та податкової політики, Університет митної справи та фінансів;

Бережнюк Іван Григорович – доктор економічних наук, доцент, начальник Житомирської митниці;

Білозубенко Володимир Станіславович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Університет митної справи та фінансів;

Вакульчик Олена Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів;

Гармаш Євген Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, проректор з навчальної роботи, Університет митної справи та фінансів;

Гелерт Лотар – доктор філософії (юрид. науки), професор, професор кафедри митного права та митно-тарифного регулювання, Німецький урядовий університет публічного управління, Федеративна Республіка Німеччина;

Жадько Костянтин Степанович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів;

Заруцька Олена Павлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів;

Івашова Людмила Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів;

Кашубський Михаіл – доктор філософії (юрид. науки), доцент, голова Центру митного та акцизного навчання, Університет Чарльза Стерта, голова Секретаріату Міжнародної мережі митних університетів, Австралія;

Корнєєв Максим Валерійович – доктор економічних наук, професор, декан факультету інноваційних технологій, Університет митної справи та фінансів;

Легеза Євген Олександрович  доктор юридичних наук, професор, професор публічного та приватного права, Університет митної справи та фінансів;

Лисяк Любов Валентинівна  доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів;

Ліпинський Владислав Віталійович – доктор юридичних наук, професор, директор ННІ права та міжнародно-правових відносин, Університет митної справи та фінансів;

Лютіков Павло Сергійович – доктор юридичних наук, професор, професор публічного та приватного права, Університет митної справи та фінансів;

Макаренко Анатолій Вікторович – кандидат юридичних наук, екс-Голова Державної митної служби України, Голова комітету з митних питань ВГО «Асоціація платників податків України»;

Мінка Тетяна Павлівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічного та приватного права, Університет митної справи та фінансів;

Міщенко Дмитро Анатолійович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів;

Носова Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємства, Університет митної справи та фінансів;

Пашко Павло Володимирович – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет;

Перепьолкін Сергій Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права, Університет митної справи та фінансів;

Раковський Мачей – доктор габілітований, надзвичайний професор (доцент), завідувач відділу досліджень розвитку адміністрації та права кафедри історії держави і права Лодзький університет, Республіка Польща;

Сабо Андреа – доктор наук, професор, завідувач кафедри митної та фінансової діяльності факультету правоохоронної діяльності, Університет публічної служби, Угорська Республіка;

Сироїд Тетяна Леонідівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Фесенко Валерія Валеріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів;

Фролов Сергій Михайлович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський національний аграрний університет;

Чижович Вєслав – доктор габілітований, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права підприємств, Варшавський університет економіки, Республіка Польща.