Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Customs Scientific Journal» (Категорія «Б»).

Customs Scientific Journal – науково-практичний журнал з митної справи та зовнішньоекономічної діяльності, заснований у 2011 році Університетом митної справи та фінансів за підтримки Регіонального центру Всесвітньої митної організації.

Тематика видання. У журналі здійснюється публікація наукових і оглядових праць з основних проблем зовнішньоекономічної діяльності, партнерства митних адміністрацій та суб’єктів господарювання, професійної освіти в галузі митної справи, впровадження та реалізації стандартів Всесвітньої митної організації, оглядові статті про досвід реалізації стратегій інституційного розвитку митних адміністрацій країн-членів Всесвітньої митної організації, публікації молодих науковців у галузі митної справи та зовнішньоекономічної діяльності, реферативні матеріали та анонси.

Мета видання. Об'єднання відомих вчених та практиків у сфері митної справи та зовнішньоекономічної діяльності; публікація оригінальних статей з тематики журналу;  інтеграція української науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.

Наразі в науковому журналі публікують свої матеріали працівники митних адміністрацій, навчальних митних установ, а також науково-дослідних установ європейських країн, зокрема Австрії, Македонії, Німеччини, Польщі, Угорщини тощо. Спеціалізований журнал є одним з небагатьох в міжнародному науковому середовищі, в якому фахово досліджуються проблематика митного регулювання.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: англійська.

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1136 від 11.04.2024 року

Міжнародним центром реєстрації серіальних видань (Міжнародний центр ISSN) часопису «Customs Scientific Journal» присвоєно ISSN 2518-1599 (Online) та ISSN 2308-6971 (Print)

У 2018 році часопис пройшов перереєстрацію та був включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з публічного управління, юридичних, економічних наук відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) зі спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність, 281 – Публічне управління та адміністрування, 292 – Міжнародні економічні відносини, 293 – Міжнародне право.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Журнал «Customs Scientific Journal» дотримується політики відкритого доступу (open access), виходячи з принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню обміну знаннями та здобутками наукових досліджень.

Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів. Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

 

 

 

Запрошуємо усіх бажаючих до творчої співпраці!