Науковий журнал «Customs Scientific Journal» відповідає за Етику публікації на основі кодексу поведінки COPE «Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів» з метою забезпечення якості публікації.

Обов’язки та права авторів:

  1. Автори несуть відповідальність за оригінальність тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
  2. Коли автор виявляє значну помилку або неточності в своїй власній опублікованій роботі, зобов'язання автора негайно повідомляти редактора журналу або видавця та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення статті.
  3. Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Обов’язки та права редакції:

  1. Редакція приймає рішення про публікацію поданих робіт, керуючись політикою журналу і ґрунтуючись на академічних цінностях та висновках рецензентів.
  2. Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.
  3. Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

Обов’язки та права рецензентів:

  1. Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами.
  2. Рецензент, якому заздалегідь відомо про відсутність часу на рецензування або про факти, що роблять його перевірку неможливим у призначений час, повинен повідомити редактора та звільнити себе від процесу розгляду.
  3. Рецензії повинні складатися об'єктивно. Рецензенти повинні чітко та аргументовано висловити свої погляди щодо суперечливих моментів. Особиста критика рецензента є не допустимою.

 

Конфлікт інтересів

Редколегія журналу «Customs Scientific Journal» враховує у своїй діяльності можливість виникнення конфлікту інтересів під час публікаційного процесу.

Конфлікт інтересів – це фактори, які негативно впливають на об'єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання в процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфлікт інтересів може виникати у відношенні до окремих осіб або організацій, і поділяється на наступні категорії (але не обмежуватися тільки зазначеними):

Персональний конфлікт інтересів

Особисті відносини (наприклад, друзі, члени сім'ї, теперішній або попередній керівники, опоненти) з особами, які беруть участь в подачі або рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії);

особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні та інші), пов'язані з темою рукописи, можуть перешкодити об'єктивному процесу публікації (на етапі подачі, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

Професійний конфлікт інтересів

Рецензент або редактор є колегою автора, який брав участь або спостерігав за проведенням даного дослідження.

Членство в організаціях, які лобіюють інтереси автора.

Фінансовий конфлікт інтересів

Дослідницькі гранти від різних організацій, що фінансують урядові, неурядові, науково-дослідні або благодійні установи.

Патентні заявки (наявні або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор, і від яких він може отримати прибуток.

Гонорари, подарунки і винагороди будь-якого роду.

Всі особи, що мають відношення до рукопису, в тому числі автори, редактори, рецензенти і читачі, які коментують або оцінюють даний матеріал, повинні повідомити про наявність конфлікту інтересів.

Якщо, на думку редакторів, існують обставини, які можуть вплинути на неупереджений розгляд матеріалу, редакція не залучає такого рецензента до процесу рецензування.

Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо заявлений автором конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність і достовірність оцінки дослідження.

Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, який не був задекларований при подачі рукопису, – рукопис може бути відхилений.